Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

05η Συνεδρίαση – 3/18/2015

05η Συνεδρίαση – 3/18/2015 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης
Έγκριση μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο Φιλοθέης Στέλιος Κυριακίδης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και της Περιφέρειας Αττικής.
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου με ανοικτό διαγωνισμό.
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ΟΚΑΠΑ.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2014.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ.
Παραλαβή της μελέτης : Κυκλοφοριακή μελέτη της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού Δ. Φιλοθέης- Ψυχικού.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2015.
Έγκριση παραχώρησης θέσεως στάθμευσης έμπροσθεν της κατοικίας του πρέσβη του Kατάρ στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.
Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Έγκριση διοργάνωσης και διάθεση πίστωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
Έγκριση εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας: Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες των Δ/νσεων: Διοικητικών Υπηρεσιών
Οικονομικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας -Πολιτισμού & Αθλητισμού έτους 2015.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών ειδών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2015.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Δνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής έτους 2015.
Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.Κ.Α.Π.Α.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Έγκριση της υπ’ αριθμ.19/2015 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού ανάθεσης έργων – υπηρεσιών – μελετών και προμηθειών της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας – εκκαθαριστικών μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014.
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Δημιουργικής Ωριμότητας.
Έγκριση της με αριθμ. 18/2015 απόφασης της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ με θέμα: Έγκριση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Έγκριση της με αριθμ.20/2015 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Έγκριση της με αριθμ. 21/2015 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ με θέμα: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού οικονομικής διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.Τελευταία Νέα