Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

05η Συνεδρίαση – 3/18/2020

05η Συνεδρίαση – 3/18/2020 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 05ης συνεδρίασης
Ανάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των δημοτών μας για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Προμήθεια ειδών προστασίας και προσωπικής υγιεινής
Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των Δημοτικών κτιρίων οχημάτων και λοιπών χώρων του Δήμου
Μεταβολή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18226/09.12.2019 σύμβασης
Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 3419/5-3-2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 246/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ A.E.
Αποδοχή δωρεάς προϊόντων «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο» στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου για παροχή Γνωμοδότησης περί της συμβάσεως μεταξύ της Κτ.Υπ. Α.Ε. και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
Ανάθεση στη δικηγόρο Μαργαρίτα Αναγνωστοπούλου να συντάξει καταθέσει και εκδικάσει την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν.2664/1998 δικαιοδοσίας εκούσιας – κτηματολόγιοΤελευταία Νέα