Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

08η Συνεδρίαση – 4/3/2013

08η Συνεδρίαση – 4/3/2013 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 8ης Συνεδρίασης
«Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)
Καθορισμός εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)
Τροποποίηση της με αριθμ.49/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή ποσού € 41.350 για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 (Β΄κατανομή).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Επεμβάσεις στα Σχολικά Κτίρια Έτους 2010».
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
Αποδοχή ποσού € 38.816 17 (1/12 του συνολικού ποσού της Ε΄ δόσης ) από το Υπουργείο Εσωτερικών ( άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 ).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2013 του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνο) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Τροποποίηση της με αριθμ. 39/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορώσης την Έγκριση εκτέλεσης του έργου:
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης 2013 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρων επί των οδών Καλλιγά & Βαλαωρίτου στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί μεταφοράς θέσης τμήματος του παρτεριού το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ 154/154α (οδός 25ης Μαρτίου αρ. 32) στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης τριών (3) θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν της Πρεσβείας της Ουκρανίας επί της οδού Στεφ. Δέλτα αρ. 2 στη Φιλοθέη.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης τριών (3) θέσεων στάθμευσης για την Πρεσβεία της Βενεζουέλας στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 71 στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.
Κρατείται.
Κρατείται
Κρατείται
Κρατείται
Εγκρίνει την κοπή του δένδρου επί της οδού Λάσκου 8 στη Δημοτική Κοινότητα ΨυχικούΤελευταία Νέα