Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 6/4/2014

12η Συνεδρίαση – 6/4/2014 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης
Εγκρίνει την συμπλήρωση της απόφαση 104 /2013 του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ήτοι να προστεθεί σ΄αυτή και η υπάλληλος του ΝΠΔΔ Σαραντοπούλου Αικατερίνη του Σαράντου
1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων 2. Έγκριση διενέργειας εργασιών 3.Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Εγκρίνει η επιτροπή αξιολόγησης να αποτελείται από τους κάτωθι 1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2. ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Εγκρίνει η επιτροπή αξιολόγησης να αποτελείται από τους κάτωθι ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ / ΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Εγκρίνει η επιτροπή αξιολόγησης να αποτελείται από τους κάτωθι 1.ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΩΔΕΙΟΥ 3. ΜΠΕΡΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Εγκρίνει το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
1.Αναθέτει στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου να παραστεί για τον Ο.Κ.Α.Π.Α. στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 2.Αποδέχεται την αναφερόμενη στην εισήγηση πρόταση της ως άνω δικηγόρου σχετικώς με την αμοιβή της για τις παραπάνω δικηγορικές εργασίες

Τελευταία Νέα