Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

18η Συνεδρίαση – 12/1/2014

18η Συνεδρίαση – 12/1/2014 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 18ης Συνεδρίασης
Ορισμός ως τακτικό μέλος του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία στη θέση της παραιτηθείσης συμβούλου της πλε
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Τροποποίηση της με αριθμ. 240 19-11-2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού.
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Τροποποίηση της με αριθμ.228 του 2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.Κ.Α.Π.Α. και Ορισμός νέου τακτικού μέλους – δημότη.
Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων.
Aπόφαση επί αιτήματος επιχορήγησης του 2ου Συστήματος Προσκόπων Ψυχικού έτους 2014.

Τελευταία Νέα