Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

20η Συνεδρίαση – 9/20/2013

20η Συνεδρίαση – 9/20/2013 – 1:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης
Απόφαση ανάκλησης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ορθής επανάληψης αυτής
Απόφαση ανάθεσης σε δικηγόρο άσκησης έφεσης
Απόφαση έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας
Απόφαση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης μηνός Αυγούστους 2013
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
Απόφαση κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών κ.λπ. για συντήρηση και επισκευή κτιρίων στην εταιρεία T-FITTINGS Ε.Π.Ε.
Απόφαση ανάθεσης σε δικηγόρο να παραστεί για το Δήμο στον Άρειο Πάγο κατά τη συζήτηση αναίρεσης του Δήμου και να συντάξει και καταθέσει τις επ’αυτής προτάσεις του Δήμου
Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής υπό του Προέδρου της σχετικώς με δύο εκκρεμείς δίκες στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Ακυρωτική Διαδικασία) αφορώσες ακίνητα εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού και λήψη σχετικής απόφασης
Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης προμήθειας ξύλινων επιδαπέδιων καλαθιών
Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων υπερκατασκευών τύπου πρέσας χωρητικότητας 7m3 και 16m3 για αντικατάσταση παλαιοτέρων
Αναβάλλεται

Τελευταία Νέα