Σύνδεσμος Προστασίας Τουρκοβουνίων

Spat

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία των Τουρκοβουνίων, Σ.Π.Α.Τ., ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. το 2008, όπου καθορίζεται ότι η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου είναι πενήντα (50) χρόνια, και απαρτίζεται σήμερα από […]

Ετήσιες εκθέσεις

Symbarastatis new

Σύμφωνα με την νομοθεσία (Άρθρο 77 Ν.3852/2010), ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία: παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του […]

Υποβολή καταγγελίας

Symbarastatis

Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση καταγγελιών για προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η […]

Ειδικές προτάσεις

Symbarastatis new

Εκτός από την εξέταση καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει και την αρμοδιότητα να διατυπώνει στην δημοτική αρχή προτάσεις βελτίωσης για σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης που ο ίδιος […]

“Τα παράπονα στον Συμπαραστάτη”

Symbarastatis new

Είναι γνωστή η φράση: “τα παράπονα, στον Δήμαρχο”. Ο εκάστοτε “Δήμαρχος”, όντως οφείλει να λογοδοτεί στους πολίτες. Εάν, όμως, καλείται ο ίδιος να χειρίζεται και τα “παράπονα” που διατυπώνουν εναντίον […]

“Μαζί μπορούμε….”

Mazi

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών ζητημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται […]

Επιτροπή Εθελοντισμού

EpEthelondismou

Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και […]

Ανώνυμοι Αλκοολικοί

AA

Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι είναι μία αδελφότητα ανδρών και γυναικών που μοιράζονται την πείρα, τη δύναμη και την ελπίδα για για να μπορέσουν να αναρρώσουν από τον αλκοολισμό. Μοναδική προϋπόθεση για […]