Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ειδικές προτάσεις

Symbarastatis new

Symbarastatis newΕκτός από την εξέταση καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει και την αρμοδιότητα να διατυπώνει στην δημοτική αρχή προτάσεις βελτίωσης για σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης που ο ίδιος διαπιστώνει. Η διατύπωση προτάσεων μπορεί να γίνεται:

  • είτε στο πλαίσιο της υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης σε ειδική απολογιστική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,
  • είτε στο πλαίσιο της υποβολής Ειδικών Προτάσεων.

Η σχετική διάταξη του Προγράμματος Καλλικράτη έχει ως εξής: 

“Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιοτης ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό ραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.” (Άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/201).

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης από ιστοσελίδα δήμου Αθηναίων

Τελευταία Νέα