Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ετήσιες εκθέσεις

Symbarastatis new
Symbarastatis newΣύμφωνα με την νομοθεσία (Άρθρο 77 Ν.3852/2010), ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία:
  1. παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της,
  2. αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010)
 
Δείτε τις Ετήσιες Εκθέσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού:
  • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2014, εδώ.
  • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2013, εδώ.
  • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012, εδώ.
  • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2011, εδώ.

 

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2015

Τελευταία Νέα