Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

22η Συνεδρίαση – 7/29/2014

22η Συνεδρίαση – 7/29/2014 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 22ης Συνεδρίασης
Εγκρίνει τη ρύθμιση οφειλής της κ. Γιαλαμά Ευθυμίας
Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Απορρίπτει τις με αριθμ. πρωτ. 14210/24-06-2014 και 14229/24-06-2014 και 14968/01-07-2014 & 15895/11-7-2014 ενστάσεις και Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε
Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16539/22-07-2014 ένσταση και εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
Εγκρίνει τη ρύθμιση οφειλής του κ. Κυριακόπουλου Αναστάσιου
Εγκρίνει τη ρύθμιση οφειλής της εταιρείας Δούκας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εγκρίνει τη ρύθμιση οφειλής της εκπροσώπου των κληρονόμων του αποβιώσαντα οφειλέτη Καπόλα Ανδρέα
Την με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τοποθέτησης ανελκυστήρα στο 1ο Λύκειο Ν. Ψυχικού στο κτίριο Μπενετάτου και στις κτιριακές εγκαταστάσεις Άνω αγοράς Φιλοθέης
Εγκρίνει την παραλαβή Της οριστικής στατικής μελέτης για το κτίριο του δημοτικού σχολείου Φιλοθέης του παιδικού σταθμού Φιλοθέης τις κερκίδες του δημοτικού γυμναστηρίου Φιλοθέης του πρώην δημαρχείου Φιλοθέης
Εγκρίνει την πληρωμή στο δικηγόρο Κων/νο Γεωργ. Διάκο
Εγκρίνει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων με την οποία ανακαλείται η υπ αριθμ 12867/6-6-2014 απόφαση του Διευθυντού της
Τελευταία Νέα