Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

25η Συνεδρίαση – 11/15/2013

25η Συνεδρίαση – 11/15/2013 – 1:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 25ης Συνεδρίασης
Έγκριση πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων σε 4 σχολικούς φύλακες του πρώην Δήμου Φιλοθέης μετά τόκων υπερημερίας.
Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος και επανάληψης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.272/2013 απόφαση τη
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να μελετήσει και συντάξει υπόμνημα επί προσφυγής της Α.Ε. ΑΡΗΝΗ και του Ιωάννη Περρωτή.
Ανάθεση στους δικηγόρους Γεώργιο Δακουρά και Βασίλειο Παπαδημητρίου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Προσφυγή της ένωσης εταιριών «IN MAINT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ» κατά του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» προϋπολογισμού 1.600.000.00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Δεύτερη παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ»
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού της εργασίας: «Συντήρηση πρασίνου».
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου.
Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2013 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα Κουτσάκη Χαρίκλεια για την αντιμετώπιση μικροδαπανών του Δήμου.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».
Έγκριση πρακτικoύ δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων υπερκατασκευών τύπου πρέσας χωρητικότητας 7m3 και 16m3 για αντικατάσταση παλαιότερων στην εταιρεία «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών πινακίδων σήμανσης ανακλαστήρων κ.λ.π. προϋπολογισμού 25.000.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων προϋπολογισμού 72.926.70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ανάθεση στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά τον πρώην Δήμο Φιλοθέης).
Ανάθεση στo δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά χειρισμού ενστάσεως προσφυγής του Κων. Ρόπη.
Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Ψυχικού).
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά δικαστικής υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός) αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Ψυχικού.

Τελευταία Νέα