Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

25η Συνεδρίαση – 12/28/2012

25η Συνεδρίαση – 12/28/2012 – 2:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 25ης Συνεδρίασης
Καθιέρωση 24ης λειτουργίας καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 36 παρ. 3 Ν.3584/2007).
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013.
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (από 1/7/2011 έως 31/12/2011).
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το χρονικό διάστημα από 31-8-2011 έως 31-12-2011.
Λήψη απόφασης περί ανοίγματος δύο τραπεζικών λογαριασμών έναν για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων μέσω ΔΙΑΣ και έναν για τις επιστροφές των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Όλγας Καλφαγιάν περί μείωσης του μισθώματος του καταστήματος «Ψιλικά και είδη περιπτέρου» ευρισκομένου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ.11 & Ρέας στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης
Αποδοχή ποσού 313.342.42€ (Δ΄ δόση) από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009).
Αποδοχή ποσού 38.809.98 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για Αναβάθμιση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Αποδοχή ποσού 2.834.07€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε παρεμβάσεις σε ενεργοβόρες υποδομές πρώην Δήμου Ν. Ψυχικού».
Αποδοχή ποσού 563.572.00 € (1η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ/2012) από το Υπουργείο Εσωτερικών
Αποδοχή ποσού € 704.00 από το Υπουργείο Εσωτερικών για Σχολικό Τροχονόμο από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012.
Αποδοχή ποσού € 48.157.70 για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων.
Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Φώτη Χατζηφώτη για νομικές εργασίες του πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού που του ανατέθηκαν.
Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου επί της οδού Δάφνης στο Ψυχικό.
Λήψη απόφασης για κοπή ξερών δένδρων

Τελευταία Νέα