Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

27η Συνεδρίαση – 11/14/2013

27η Συνεδρίαση – 11/14/2013 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 27ης Συνεδρίασης
Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του τέως αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου του πρώην δήμου Φιλοθέης Διαμαντή Διαμαντόπουλου
Δέσμευση ποσού 550 € για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών στον μουσικό κ. Παντελεήμονα Πασχαλίδη
Παραλαβή της μελέτης
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2014
Εισήγηση της οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτους 2014
Λήψη απόφασης α) Αποδοχής χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ για την πράξη με τίτλο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
Εξέταση αιτήματος χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στη δημοτική σύμβουλο κ. Μπατζάκη Μαρία
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του δημοτικού νομικού προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α. μετά του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του γ’ τριμήνου έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
Έκγριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάιωσης του έργου:
Συζήτηση και ενημέρωση επί των εκδοθεισών υπ’ αριθμ. 383 και 386 οικοδομικών αδειών στα δύο (2) διατηρητέα ακίνητα του Ο.Τ. 31 επί των οδών Διαμαντίδου 18 και Σισμανόγλου 17 στη δημοτική κοινότητα Ν. Ψυχικού
Λήψη απόφασης περί καθορισμού των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κατόπιν αιτήσεώς τους
Λήψη απόφασης επί αιτήματος επιχορήγησης του διαλεκτικού ομίλου Φιλοθέης (τοπικό παράρτημα)
Αποδοχή ποσού 1314.23€ από κατανομή τέλους φυσικού αερίου έτους 2012 (άρθρο 5 του Ν. 2364/1995)
Απόδοση φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις σχολικές επιτροπές του δήμου μας εκκαθαριστικών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2013
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014
Τελευταία Νέα