Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου

procurement2

procurement2Ο Δήμαρχος, σε εκτέλεση της υπ΄αριθ 217/2016 απόφασης του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι ο  Δήμος προτίθεται να προβεί με απευθείας συμφωνία στην εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου επιφανείας 113  τ.μ. επί  της οδού  Βασ.  Γεωργίου β΄ 11 και Ρέας  στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης .

Ως  ελάχιστο μίσθωμα  ορίζεται  το ποσόν των 1.500,00  Ευρώ,  ήτοι 13,27 Ευρώ το  τ.μ., με διάρκεια μίσθωσης τα εννέα (9) έτη, αναπροσαρμοζόμενο κατ΄έτος σύμφωνα  με  τον  τιμάριθμο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προφορική πλειοδοτική προσφορά την 14- 10 -2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ – 10.30. π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου  (Μαραθωνοδρόμου 95, 3ος όροφος) προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

  1. βεβαίωση περί μη  οφειλής στο  Δήμο 
  2. εγγυητική  Επιστολή Τραπέζης ποσού 1.800,00 € και,
  3. να αναφέρει αξιόχρεο εγγυητή με την ανάλογη ακίνητη περιουσία (με την προσκόμιση του Ε9)
  4. δείτε την Ανακοίνωση Δημάρχου, εδώ.

Πηγή ενημέρωσης : κ. Οικονόμου, Τμήμα Εσόδων, τηλ. 2132014735.

Τελευταία Νέα