Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Εργασίες συστημάτων αυτόματης άρδευσης

procurement
procurementΔιακηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συστημάτων αυτόματης άρδευσης».
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 49.938,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, στις 11/06/2015, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 10.30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/06/2015, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι: 812,00 €.
 
Τα τεύχη του διαγωνισμού
  1. Προκήρυξη
  2. Περίληψη Προκήρυξης
  3. Μελέτη
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2014.726 κ. Ορτεντζάτου Άννα, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr).

 

Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα