Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η συνεδρίαση – 3/31/2017

06η συνεδρίαση – 3/31/2017 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 06ης συνεδρίασης
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση προμήθειας γερανού προσαρμοσμένου επί οχήματος με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων του διαγωνισμού
Έγκριση παροχής υπηρεσίας Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων του διαγωνισμού
Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων οικονομικής προσφοράς για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΟΚΑΠΑ και φρέσκου γάλακτος
Έγκριση εγγράφων σύμβασης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου».
Έγκριση διεξαγωγής επαναληπτικής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την συλλογή μεταφορά και περαιτέρω διαχείριση κενών μελανοδοχείων με ανταποδοτικό όφελος.
Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Πέτρινο Περίπτερο» επί της πλατείας «Σιαδήμα» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο υπόθεσης Ευθυμίας Γιαλαμά
Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο για άσκηση ή μη προσφυγής και σε περίπτωση θετικής εισήγησης ανάθεση της προσφυγής


Τελευταία Νέα