Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η Συνεδρίαση – 4/20/2019

06η Συνεδρίαση – 4/20/2019 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 06ης συνεδρίασης
Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων μηνός Μαρτίου 2019
«Λήψη απόφασης για την έγκριση – διάθεση της δαπάνης για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( δίμηνες συμβάσεις )».
«Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της πρότασης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ»
και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σχετικών εγγράφων».
«Λήψη απόφασης για την καταστροφή υλικού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης».
«Υποβολή πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού»
«Απόδοση της Υπολόγου Παλαιοθοδώρου Μαρίας για το υπ’ αριθ. 155/2019 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής».
«Παραχώρηση εγκαταστάσεων και διάθεση προσωπικού»
«Έγκριση πρακτικού της επιτροπής χορήγησης υποτροφιών Ωδείου»
«Συγκρότηση Επιτροπών βάσει του Π.Δ. 270/81»
«Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου»
«Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης»
«Έγκριση απόφασης Προέδρου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος»
«Λήψη απόφασης περί παραίτησης από δικόγραφο έφεσης»
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας»
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας οργάνωσης αποκριάτικης γιορτής στο Ν. Ψυχικό».
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας οργάνωσης χριστουγεννιάτικης γιορτής».
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τους παιδικούς σταθμούς».
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας».
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας για δημιουργία χριστουγεννιάτικου παιδότοπου».
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας για δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων».
«Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας για συντήρηση κλιματιστικών».
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας Μουσική κάλυψη στην εκδήλωση Κούλουμα στη Φιλοθέη».
Αίτημα του σχολείου St. Catherine’s British School για διάθεση του στίβου στο Δημοτικό στάδιο Φιλοθέης
Τελευταία Νέα