Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

08η Συνεδρίαση – 4/8/2016

08η Συνεδρίαση – 4/8/2016 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 08ης συνεδρίασης
Αποδοχή δωρεάς
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του δεύτερου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΟΚΑΠΑ
Καθορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μικρού ανοικτού φορτηγού μη ανατρεπόμενου.
Ανάκληση της 46/2016 απόφασης Ο.Ε – εκ νέου έγκριση του 03/2016 φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν. 4178/13 για ακίνητα Δ.Ε Ψυχικού
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Δρομάζο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις.Τελευταία Νέα