Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

10η Συνεδρίαση – 7/16/2014

10η Συνεδρίαση – 7/16/2014 – 2:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης
Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου Ασφαλτοστρώσεις οδών 2009
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Καθαρισμός και επισκευές φρεατίων ομβρίων 2009
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου Κατασκευή Διαμόρφωση και συντήρηση πεζοδρομίων 2013
Εγκρίνει την υπ αριθμ 10/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
Εγκρίνει την υπ αριθμ 9/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
Εγκρίνει την υπ αριθμ 7/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας Συντήρηση Πρασίνου με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό
Σε περίπτωση που εκδοθεί διοικητική πράξη ή Υπουργική απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα εκτέλεσης του παραπάνω Νόμου θα προσβληθεί άμεσα ενώπιον των Αρμοδίων Δικαστηρίων
Κρατείται
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Άνω Αγοράς Φιλοθέης
Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης Μελέτη αποτύπωσης και προσαρμογής για τις ανάγκες πιστοποίησης των παιδικών χαρών Δ. Φιλοθέης- Ψυχικού
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Εγκρίνει την 5η παράταση της προθεσμίας του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Εγκρίνει το Πρακτικό ασύμφορης κυκλοφορίας της Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου
Εγκρίνει την αποδοχή ποσού το οποίο αποτελεί έσοδο για το Δήμο σε εκτέλεση της Χρηματικής Εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον κ. Μάγγελ ΠαναγιώτηΤελευταία Νέα