Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

11η Συνεδρίαση – 5/30/2016

11η Συνεδρίαση – 5/30/2016 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 11ης συνεδρίασης
Ανάθεση σε δικηγόρο άσκησης ανακοπής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση του υπ’ αρ. 13/2016 Φακέλου Έργου και απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Διαχειριστικές μελέτες» έτους 2016.
Έγκριση του υπ’ αρ. 14/2016 Φακέλου Έργου και απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/13 για ακίνητα Δ.Ε. Νέου Ψυχικού».
Έγκριση του υπ’ αρ. 15/2016 Φακέλου Έργου και απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/13 για ακίνητα Δ.Ε. Φιλοθέης».
Έγκριση του υπ’ αρ. 16/2016 Φακέλου Έργου και απευθείας ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/13 για ακίνητα Δ.Ε. Ψυχικού»
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού έτους 2016»
Σύσταση Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο : «Ανάπλαση πλατειών και χώρων πρασίνου Δήμου έτους 2015»
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο
Ανάθεση δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Προϊσταμένου Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Τελευταία Νέα