Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 5/15/2012

12η Συνεδρίαση – 5/15/2012 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης
Απόφαση κατακύρωσης δημοπρασίας του έργου ολοκλήρωσης δικτύου ομβρίων στο δήμο Ψυχικού
Απόφαση εξέτασης ενστάσεως κατά του πρακτικού του διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητου εξοπλισμού
Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Απόφαση εισηγητικής έκθεσης α’ τριμήνου του έτους 2012 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Απόφαση άσκησης εφέσεως κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ανάθεση στη δικηγόρο Ο. Παπαευαγγέλου
Απόφαση πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων στη Γ. Λεγάκη
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Χ. Βαρβαρίγο διακσστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά ειδικότερα το Δήμο Ψυχικού)
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Χ. Βαρβαρίγο γνωμοδότησης περί παραγραφής απαιτήσεωςΤελευταία Νέα