Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Στατική Επάρκεια Δημοτικών Κτιρίων

Eparkeia1

Eparkeia1Στο επίκεντρο της προσοχής της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια έχει τεθεί η ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων, που τεχνικά εκφράζεται με την τρωτότητά τους σε σχέση με τον κίνδυνο από σεισμό.

Ως αποτέλεσμα έχουν δρομολογηθεί «Εργασίες εξέτασης επάρκειας δημοτικών κτιρίων με σύγχρονες μεθόδους», που αφορούν 14 κτίρια συνολικής επιφάνειας 18.197,5 m2 του Δήμου, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ.

Με το δεδομένο ότι:

  • η Χώρα μας είναι εκτεθειμένη στις άγριες διαθέσεις του Εγκέλαδου χωρίς προειδοποίηση, ότι,
  • η κτιριακή υποδομή των Δήμων υφίσταται τη φθορά του χρόνου συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς τόσο λόγω των συνεχών δονήσεων από μικρό-σεισμούς και την κυκλοφορία, όσο και από το διαβρωτικό περιβάλλον, και επιπλέον με το γεγονός ότι,
  • τα κτίρια έχουν μνήμη και οποιαδήποτε νέα σεισμική δόνηση θα καταπονήσει το κάθε κτίριο σε συνέχεια της καταπόνησης στην οποία το άφησαν οι σεισμοί του 1981, 1999,

ο εν λόγω έλεγχος είναι το πρώτο και στοιχειώδες βασικό βήμα για την κάλυψη του υπάρχοντος κενού από διοικητικής πλευράς.Eparkeia2

Η εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση και ασφαλή χρήση των Δημοτικών κτιρίων όπως π.χ. Σχολείων, Παιδ.  Σταθμών, Νοσοκομείων, κτιρίων Διοίκησης, συνάθροισης κοινού, κ.λπ.

Η εργασία αφορά στην εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας 14 κτιρίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στις περιοχές Παλαιού & Νέου Ψυχικού, και θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις:

  1. Στην πρώτη φάση γίνεται βασική εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης του κτιρίου με υποβολή της σχετικής έκθεσης διαπιστευμένης από διεθνείς Οίκους Διαπίστευσης.
  2. Στη δεύτερη φάση ολοκληρώνονται οι μη καταστροφικοί έλεγχοι, εξετάζεται ενδελεχώς το κάθε κτίριο, συντάσσεται η αντίστοιχη τεχνική έκθεση που στηρίζεται στα συμπεράσματα της Α’ φάσης και υποβάλλονται προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις με εκτίμηση κόστους αυτών.
  • Ποιος λοιπόν μπορεί να αρνηθεί έναν τεκμηριωμένο και πιστοποιημένο προσεισμικό έλεγχο αναλαμβάνοντας, σ’ αυτήν την περίπτωση, την ευθύνη της όποιας βλάβης ή ακόμη και ατυχήματος σε περίπτωση σεισμού;

Eparkeia3Ακόμη και ένας τοπικός σεισμός μικρού σχετικά μεγέθους (μικρότερου των 5.0R) αρκεί για ένα δυσμενές αποτέλεσμα.

Οι πολίτες δεν συγχωρούν επί του θέματος της κοινής ασφάλειας οποιαδήποτε αμέλεια, ενώ υπάρχουν έγκυρες και ασφαλείς μεθοδολογίες για ταχύτατη και με μικρό κόστος τεκμηρίωση της υπάρχουσας διακινδύνευσης, ώστε να μπορέσει να γίνει ένας προγραμματισμός των όποιων αναγκών και ληπτέων μέτρων σε μια απόλυτα τεκμηριωμένη και αξιόπιστη βάση.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού στις 26 Αυγούστου, καθώς και τα τεύχη Διακήρυξης, εδώ.

 

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης από τεύχος Διακήρυξης.

Τελευταία Νέα