Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

19η Συνεδρίαση – 8/31/2011

19η Συνεδρίαση – 8/31/2011 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 19ης Συνεδρίασης
Απόφαση περί έκδοσης ψηφίσματος που αφορά το προς συζήτηση νομοσχέδιο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
Απόφαση ορισμού αμοιβής του δικηγόρου Πλάτων Νιάδη για ανατεθείσα σε αυτόν δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αγωγή Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου)
Απόφαση ορισμού αμοιβής δικηγόρου Παναγιώτας Μπουσούνη για τη σύνταξη και κατάθεση έφεσης κατά της αριθμ. 260/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Απόφαση ορισμού αμοιβής δικηγόρων για ανατεθείσα σε αυτούς δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Απόφαση έγκρισης 4ης παράτασης του έργου “Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια Δήμου Φιλοθέης”
Απόφαση έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια Δήμου Φιλοθέης” συμπεριλαμβανομένων της 1ης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης
Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή στεγάστρων προαυλίου Δημοτικού Σχολείου”
Απόφαση έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση αποδοχής και διάθεσης ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβασιούχων έργου των ΚΕΠ
Απόφαση περί μεταστέγασης Τμήματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και μίσθωσης νέου χώρου
Απόφαση για την διαδικασία συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Απόφαση έγκρισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Απόφαση έγκρισης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες
Απόφαση έγκρισης απολογισμού της 4ης Σχολικής Επιτροπής οικονομικοπύ έτους 2010 τέως Δήμου Νέου Ψυχικού
Απόφαση έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια των οδών 25ης Μαρτίου και Παπαναστασίου στο Ψυχικό για την προστασία της πρεσβείας του Λιβάνου
Απόφαση επί αιτήματος του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχικού “η Ευτέρπη”Τελευταία Νέα