Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

31η Συνεδρίαση – 12/18/2012

31η Συνεδρίαση – 12/18/2012 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 31ης Συνεδρίασης
Απόφαση έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Επιστημονικού και Τεχνικού Σύμβουλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ν. Ψυχικού
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη νομικών ενεργειών σχετικώς με την κληρονομιά Μαρίας Παπαδάκη (Σούρλειο)
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Πλάτωνα Νιάδη δικαστικής υπόθεσης του πρώην Δήμου Ψυχικού και αποδοχή προτάσεώς του σχετικώς με την αμοιβή του
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 457/2012 (αρ. πρωτ. 23894/14-12-2012) απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβών στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου για δικηγορικές υποθέσεις που του ανατέθηκαν
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Απόφαση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2012
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδροφόρου οχήματος
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού»Τελευταία Νέα