Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Νομικά Πρόσωπα Δήμου

9
9Νομικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται μια ένωση φυσικών προσώπων ή ομάδα περιουσίας που έχει αυτοτελώς ικανότητα Δικαίου, είναι δηλαδή υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 
Για τη σύσταση – ίδρυση οποιουδήποτε νομικού προσώπου απαιτείται προηγουμένως έγγραφη πράξη η οποία και αποτελεί τη συστατική ή ιδρυτική πράξη, το καταστατικό, ή τον οργανισμό του νομικού προσώπου στο οποίο αναφέρεται η επίσημη επωνυμία του.
 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού λειτουργούν δημοσυντήρητοι  φορείς όπως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των οποίων ο σκοπός αφορά την εξυπηρέτηση και την επιτέλεση κάποιας δημοτικής λειτουργίας ή υπηρεσίας.
 
Δείτε τι ισχύει για τα νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο του Καλλικράτη, εδώ.
 
 
Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Ενημέρωση: Ιούνιος 2013

Τελευταία Νέα