Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 23:00.

Τελευταία Νέα