Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Επαναληπτικός για Άστικό Εξοπλισμό

Logo

procurementΟ Δήμος προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού», για τις ομάδες Α , Β , Γ και Δ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 215.926,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, την 9η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως ώρα 10.30, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης θα είναι 20 ημερολογιακές ημέρες με δυνατότητα παράτασης μόνον μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει περιοριστεί σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10  παρ.1 του Ε.Κ.Π..Ο.Τ.Α. λόγω των αναγκών της πηγής χρηματοδότησης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή επί μίας ή περισσότερων διακριτών ομάδων.

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» / Μέτρο 2.2. «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού» και η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο έως το ποσό των 184.500,00€ και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:

Επιπλέον, τα τεύχη μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, μετά από σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Άννα Ορτεντζάτου, τηλ.: 213-2014726).             

Πηγή Ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου.

Τελευταία Νέα