Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Φροντίζω τη γειτονιά μου

Ecobrain

Η Φροντίδα της πόλης μας είναι ζήτημα που μας αφορά όλους.

Οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε ως σύνολο, αλλά και ο καθένας μας χωριστά για να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και για να δώσουμε στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού την εικόνα που όλοι θέλουμε

Το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τήρηση ορισμένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά:

Ecobrain

Ποιά τα δικαιώματα και ποιές οι υποχρεώσεις μας,

Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Διοίκησης του Δήμου.

 

Ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου εδώ, και του Κανονισμού Τεχνικών Εργασιών & Πρασίνου εδώ.

 
Ecobrain

Πως “πετάμε” ογκώδη αντικείμενα,

Θέλετε να πετάξετε ογκώδη αντικείμενα όπως στρώμα, καρέκλα, καναπέ, τραπέζια, κλπ;
Ένα τηλέφωνο στη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού:

  • Επόπτης Καθαριότητας Ψυχικού: 210 6775941
  • Επόπτης Καθαριότητας Φιλοθέης: 210 6812987
  • Επόπτης Καθαριότητας Ν. Ψυχικού: 210 6776043

αρκεί ώστε να διευκρινιστεί η ώρα που μπορείτε να βγάλετε έξω από το σπίτι σας το ογκώδες αντικείμενο που επιθυμείτε να απορρίψετε.

  
 
Ecobrain

Τι ισχύει για την καθαριότητα των οικοπέδων μας,

Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων – λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των κινδύνων πυρκαγιάς ιδίως τους θερινούς μήνες – οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα καθώς και τα πεζοδρόμιά τους, ακόμα και αν τα απορρίμματα αυτά προέρχονται από τρίτους. Οφείλετε, άνευ ειδοποιήσεως, να προβαίνετε σε περιοδική καθαριότητά τους και αποψίλωση των εντός αυτών φυόμενων χόρτων και συναφών φυτών.

 

Άν διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15 Ιουνίου κάθε έτους, το οικόπεδό σας αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή μολύνσεων, ο Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους, και επιπρόσθετα θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

 
Ecobrain

Τι ισχύει στην Υπαίθρια Διαφήμιση,

Στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού η υπαίθρια διαφήμιση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ρυθμίζεται από τον Νόμο 2946/2001 άρθρο 2 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001). Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, αεροπανό και η αναγραφή συνθημάτων σε χώρους μη παραχωρημένους για αυτή την χρήση, και επιβάλλεται πρόστιμο.

Πως μπορώ να πάρω άδεια διαφήμισης;

 

Πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση, η οποία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Η παραλαβή της άδειας γίνεται από το Τμήμα Εσόδων, εφόσον έχει πληρωθεί πρώτα το αντίστοιχο τέλος στην Ταμειακή Υπηρεσία.

Ecobrain

Πώς “απομακρύνουμε” τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα,

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.

 

Τηλεφωνείστε στην Υπηρεσία Καθαριότητας, 213 2014 506, 213 2014 518, 213 2014 516

 

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Νέα