Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Οργανωτική Δομή Δήμου

4
4Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού παρέχει υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης στηρίζοντας με τις δράσεις του την οικονομική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης μας προς όφελος των κατοίκων, των επιχειρήσεων, και των επισκεπτών της.
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου προΐσταται αμέσως μετά τον Δήμαρχο όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους υπογραφόμενα έγγραφα.

Ο Δήμος διαρθρώνεται διοικητικά σε οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

  • Δείτε τις Διευθύνσεις, τους Προϊσταμένους και τις αρμοδιότητές τους, εδώ.

Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές αρχές όπως το Δημοτολόγιο, το Ληξιαρχείο, τη Συλλογή Απορριμάτων, τον Εξωραϊσμό του προάστιου κλπ., ο δήμος αναλαμβάνει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά και Δημοτικά Προγράμματα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης.

Από την έκδοση επίσημων εντύπων στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, κοινωνικής μέριμνας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων κλπ., οι εργαζόμενοι του δήμου ενεργούν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 76/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2368/2012), για να δημιουργήσουν μια καθαρότερη, ασφαλέστερη, και ελκυστικότερη πόλη για όλους.


Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης από Ο.Ε.Υ.

Τελευταία Νέα