Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διευθύνσεις & Προϊστάμενοι

Programmatismou

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διαρθρώνεται διοικητικά στις παρακάτω Διευθύνσεις ως εξής (ΦΕΚ 2368/2012):

 

Programmatismou

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Διευθυντής: κος Κόγος Βασίλειος, v.kogos@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 780.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης
 • Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Γραφείο Διαφάνειας
 
Pronoias

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Διευθύντρια: κα Λεονταρίτη Αγγελική, pronoia@0177.syzefxis.gov.gr, a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, τηλ. 213 2014 641.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείο Ισότητας
 • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
Texnika

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια: κα. Τοκάτογλου Καλλιόπηtexniki@0177.syzefxis.gov.gr, k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, τηλ. 213 2014 640, 213 2014 605.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Μελετών
 • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
 • Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
 • Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
 
Kathariotita

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Διευθυντής: κ. Μανώλης Χατζάκης, m.xatzakis@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο του βρίσκεται Παύλου Καλλιγά 31, Φιλοθέη, τηλ. 213.20.14.506.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Καθαριότητας
 • Γραφείο Εποπτών – Κίνησης Οχημάτων
 • Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικών θεμάτων
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 
Dioikitika

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διευθυντής: κος Μπέλλος Χρήστος, dioik@0177.syzefxis.gov.gr, c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 754.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Τμήμα Προσωπικού και Εκκαθάρισης δαπανών μισθοδοσίας
 • Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 • Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου
 • Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων
 • Γραφείο ΟΓΑ
 
Oikonomika

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια, κα. Μπακάμη Δήμητρα d.bakami@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο της βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 706, 213 2014 771.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Λογιστηρίου
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήμα Προμηθειών
 
KEP

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Διευθυντής: κ Νικόλαος Χαβέλοςn.havelos@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο του βρίσκεται Κύπρου 48, Φιλοθέη, τηλ. 210 6897 117.

Περιγραφή Διεύθυνσης

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα ΚΕΠ Φιλοθέης, Κύπρου 48, 210 6897 117
 • Τμήμα ΚΕΠ Ψυχικού, Γράμμου 2, 210 6753 466
 • Τμήμα ΚΕΠ Νέου Ψυχικού, Τερτσέτη 41, 213 2055 900
 
Tmima

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προϊσταμένη:  κα Αικατερίνη Παραμπάτη, katastimata@0177.syzefxis.gov.gr

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Ν. Ψυχικό, τηλ. 213 2014 627 & 213 2014 628.

 Περιγραφή ΤμήματοςΔείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εδώ. (δημοσίευση 24 Μαρτίου 2014)
 

Διαβάστε τον Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων με τους Πολίτες.

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης από Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση : Σεπτέμβριος 2019

Τελευταία Νέα